• Fianco Base standard – Basi H720
 • LARA L600 – Mini colonna forno H1320
 • Pensile angolo 45° H720 L660
 • Pensile angolo 45° H960 L660
 • Pensile angolo 90° H720 L660
 • Pensile angolo 90° H960 L660
 • Pensile cappa H480 L600 (abbinato pensile H720)
 • Pensile cappa H480 L900 (abbinato pensile H720)
 • Pensile cappa H720 L600 (abbinato pensile H960)
 • Pensile cappa H720 L900 (abbinato pensile H960)
 • Pensile H360 L1200
 • Pensile H360 L450
 • Pensile H360 L600
 • Pensile H360 L900
 • Pensile H480 L1200
 • Pensile H480 L450
 • Pensile H480 L600
 • Pensile H480 L900
 • Pensile H720 L1200
 • Pensile H720 L150
 • Pensile H720 L300
 • Pensile H720 L400
 • Pensile H720 L450
 • Pensile H720 L600
 • Pensile H720 L800
 • Pensile H720 L900
 • Pensile H960 L 900
 • Pensile H960 L150
 • Pensile H960 L300
 • Pensile H960 L400