• FRT LARA L450 – Base Cassettiera 2C
  • FRT LARA L450 – Base Cassettiera 3C
  • FRT LARA L450 – Base Cassettiera 4C
  • FRT LARA L600 – Base cassettiera 2C
  • FRT LARA L600 – Base Cassettiera 3C
  • FRT LARA L600 – Base Cassettiera 4C
  • FRT LARA L900 – Base Cassettiera 2C
  • FRT LARA L900 – Base Cassettiera 3C
  • FRT LARA L900 – Base Cassettiera 4C